You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yerli kripto paramız OM Lira

in #tr7 months ago

Mesafe hoş geldin :) uzun zaman sonrası kavuşmak beni mutlu etti.
Dilerim yeniden güzel paylaşım ve yardımlarınla bana yardımcı olursun :D bu sefer seni fazla yormadan olsun ;)

Sort:  

Hosbuldum birlikte güzel paylaşımlara :))