Sort:  

Teşekkürler hocam. Kardeşiniz sayesinde gördük Eren'i. Aileniz ne güzel evlatlar yetiştirmiş, ne mutlu onlara.

Ne güzel sözler bunlar çok teşekkür ederim @batuhoca

ben teşekkür ederim hem duyarlılığınız hem desteğiniz için.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43000.91
ETH 3333.34
BNB 494.67
SBD 4.96