Başımızın Üstünde Bir Bulutun

in #tr3 years ago

dfe415f8-d4bc-4827-925e-88561393e09c.jpeg


Başımızın üstünde bir bulutun
Güneşe asılmış gölgesi,
Uzakta toz halinde dağılan
Yoğurtçu sesi,
Gün bitmeden başladı içimizde
Yarınsız insanların gecesi.

-Ahmet Hamdi Tanpınar


Steepshot_footer2.PNG Steepshot IPFS IOS Android Web
Sort:  

Howdy partner, I'm @photocurator, a curation bot; I keep an eye on the photo feeds, I vote random photos of my followers and at the end of the day I publish a post with links to the best photos. Follow @photocurator to get your photos curated in the future!

Coin Marketplace

STEEM 0.62
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56409.75
ETH 4502.38
BNB 613.96
SBD 7.18