İle/Oruç Aruoba

in #tr3 years ago (edited)

Uzun zaman sonra bir kitap “ile” karşınızdayım. Oruç Aruoba'ya ait İle kitabını kuzenimin tavsiyesi üzerine okumaya başladım. Eğer çok fazla kitap okuma alışkanlığınız yoksa ya da tek tip kitaplar okuyorsanız dil açısından biraz zorlanabilirsiniz. Biraz şiirsel, biraz mektubumsu, biraz günlüğü andıran burnunuzun direği sızlaya sızlaya okuyacağınız bir kitap. Ben bu kitabı çok sevdim, ilişkiye bakış açısını kendimle çok bağdaştırdığım içindir belki de. Üstelik üzerinde türkçe ve yabancı dillerde çok güzel şiirler,alıntılar var. Sırf bunun için bile okunmaya değer. Kitap bittikten sonra Edip Cansever şiirleri okuyup, hayranlık duygularımı kabarttım :) Aşağıya kitaptan bir kaç alıntı bırakıyorum. Listenize eklenecek miss gibi bir kitap daha... ♥

.
.
.
.
.
.
Bak — bir rastlantı değilsin sen: şu garip yaşamımın ulaşmak zorunda olduğu bir noktasın...
.
.
.
.
.
Sanki, oramda buramda oluşmuş gedikleri dolduran; tık-nefes kalmış yürümeme yeniden bir erek gösteren; sürekli hale gelmeğe başlamış sıkıntılarımın giderilebileceği bir dingin yer açan, birşeydi, senin ile olan ilişkim —bir huzurluluk odağı.
.
.
.
.
.
y o k ken - oysa ki :
v a r sın...

- Bunun ne demek olduğunu da h i ç anlamış değilim-
ama biliyorum ki, h e p,

öyle...
.
.
.
.
Seni bütünüyle kendime istiyorum; ama senin özgür olmanı, bağımsız olmanı da istiyorum-bana bağlı olmanı ama benden bağımsız olmanı...

Fotoğraf Eda Güler 'e aittir. (Kuzenim diye söylemiyorum, en güzel kitapları okur, en güzel yerlere gider, en güzel fotografları çeker. Şeyy bi de en güzel yürekli annedir kendisi. Fotograf için teşekkür ederim 🌸)

İnstagram Kitap Yorumları İçin : Gevezeokur

41238348_1841112155971105_5638763211734908928_n.jpg

Sort:  

Congratulations @burcunurdogusoy! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

3 years on Steem - The distribution of commemorative badges has begun!
Happy Birthday! The Steem blockchain is running for 3 years.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 48559.19
ETH 4059.91
BNB 557.30
SBD 5.81