You are viewing a single comment's thread from:

RE: 1. Sınıfta Okuma Zorluğu (YARDIM)

in #tr4 years ago

benim önerim kesinlikle ve kesinlikle okula yeni başlayacak olan yavrumuza :) Yavru akıllı ol okula başlama :D Ne var okulda A dan banane b den babanne :)))))) C yi hiç demiyom bile Bide baban sana E demiş Yok dayısının J si ama :))))))))))))))

Sort:  

baba aklı işte aynı ben ilk başlarda aman gitsin gelsin işte deniyor ama sonrasında bakıyorsun sıkıntı oluyor
Allah düşmanımınbaşına vermesin kafayı yedirtiyorlar insana

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49368.85
ETH 4198.32
BNB 557.78
SBD 5.96