You are viewing a single comment's thread from:

RE: Düşük kazançlar ve neden kazanamıyoruz. (Ağır eleştiri içerir)

in #tr4 years ago

Yani ne kadar anlatsam da dilimde tüy bitti artık, daha ne diyeceğim bilmiyorum.
Buradan zevk alarak yapmayacak olanların bir şey kazanbileceğine inanmıyorum. Burayı bir hobi, bir sosyal mecra gibi değerlendirenler zaten her türlü kendisini beğenen kişileri bulacaktır. Sadece para kazanmak için yapanlar da bot ile, gerekli yerlerde paylaşımlar ve çeviriler ile kazanabilirler.
Daha bir çok yol var, steemitte para kazanmak için yarışmalara falan girebilirler.
Ama bunların kısa vadeli olduğunu unutmamak lazım. Onun yerine bir doktor diyelim, 2 günde bir yazıyor... Ama hiç durmadan yazıyor. 6 Ay sonra bir sürü yazısı olmuş olacak ve birden artacak takipçileri.
Dolayısıyla bence buraya hobi gözüyle bakmakta fayda var. Böylece steemitin sosyal medya yönübölümünde bahsettiklerimi de özetlemiş oldum.
Teşekkür ederim tekrardan değindiğiniz için.

Sort:  

Şimdi bir tartışmak başlatmak gibi bir niyetim yok. Muhtemelen ikimiz de aynı şeylerden bahsediyoruz fakat, insanlara burayı hobi amaçlı kullanın kar amacı gütmeyin tarzında yaklaşımda bulunursanız, kaliteli içerik üretme konusunda bir baskı yapamazsınız. İster fotoğraf paylaşır isterse iki satırlık anlamsız bir yazı. Kişisel zevkine kalmış olur. Bunu da türçe yazıyorsa #tr etiketini de kullanır.
Yani demek istediğim çözüm bu yolda olmayabilir.

En başta dediğim gibi amacım da bir tartışma çıkarmak değil, sonuca ulaşmaya çalışmak...

Ek olarak hobi gibi düşünün demek lazım sanırım.
Çünkü direkt gelir kapısı olarak düşününce topluluğa önem verilmiyor. Direkt hobi olarak düşününce de kaliteye önem verilmiyor genellikle. Benim hobim fotoğraf, paylaşırım olur biter bana ne abi... diyenler olabilir evet.
Doğru bir yere parmak bastınız.
Çizginin arasını bulmak lazım.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 34906.73
ETH 2384.68
USDT 1.00
SBD 3.95