You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr4 years ago

Güzel insanlar, emeği geçen herkese teşekkürler.
Umarım minik Eren'in hayali en kısa sürede gerçekleşir, dilerim o moral de hastalığı yenmesine vesile olur.

Sort:  

İnşallah hocam hepimizin isteği minik Erenlerin gülüşünü görmek. Allah kabul etsin inşallah.

desteğiniz için çok teşekkür ederim hocam, sizin gibi iyi kalpli insanlar oldukça Eren gibi nice çocukların yüzünü güldürürüz. Ona tek verebileceğimiz şey moral şuan da İnşallah Eren bu hastalıktan kurtulur.

İnşallah Allahım tüm hastalarımıza Eren e de şifa versin inşallah

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43000.91
ETH 3333.34
BNB 494.67
SBD 4.96