Haklılık Yanılsaması

in #tr3 years ago (edited)
Geçen sene bir kadınla tanışmıştım. Ortak arkadaş aracılığıyla tesadüfi oturmuş keyifli bir sohbet etmiştik. Güzel de bir kadındı. Aradan uzun zaman geçti ve birbirimizi tamamen unutmuştuk. Sonra ortak arkadaştan bağımsız şekilde tekrar karşılaştık. Bir süre ismini hatırlayamamam nedense benim için olumlu bir şeye dönüştü ve sohbet uzadı. Ardından ortak arkadaşımızla konuştum. Nispeten hoş bulduğum bu kadınla ilgili fikrini alayım istedim.

"İdeolojisi sana göre değil"

yanıtını aldım. Arkadaşım beni tanımıyor olmalıydı. Sosyal hayatta oturup sohbet edebildiğim, benzer şeylere gülebildiğim bir insanın ideolojisi nasıl o insanla aramda bariyer olabilir ki?

  • Terörizmi mi destekliyor yoksa fütürist manifestoyu (F.T. Marinetti) mu?

Öyle değil oğlum ya.

  • O zaman hitler?

Kaynak


Ciddiyetsiz söylemlerimden yorulan arkadaşım, bana çok benimsemediğim hatta haklılığının bir öneminin benim nezdinde bulunmadığı bir görüşü desteklediğini anlattı. Ben bunun bir problem olmadığını savunuyorken hatta "ne güzel tartışacak şeyler var" diyordum. Bu sırada sosyal medya hesaplarının birinden bahsettiğim kadınla takipleştik. Arkadaşım da fikirlerini söyleyip aradan çekilen tiplerdendi. O nedenle artık kalanını kendim tecrübe etmem gerekiyordu. Sorun ideolojisi değildi. Sorun adanmışlığıydı. Sadece sosyal medyasından bu sonuca ulaşabiliyordum. Belki de görüşünü savunurken söylediği her şeyde haklıydı. Belki yaşandığını iddia ettikleri tüm olaylarda haklılardı. Fakat her şeye rağmen bu kadar önemli miydi? Yani yıllar önce büyük önem arz eden konular, toplumu şekillendiren meseleler artık önemini yitirmedi mi? Bazı fikirler toplumsal evrimden nasibini almadı mı? Dünya çok farklı bir yere giderken, insanların otuz kırk sene sonra zeka düzeylerine göre sınıflandırılacağı iddiaları varken, nüfus artışının ekonomideki olumlu yeri giderek kaybolurken, sürekli yapılan daha büyük silahlar dünyayı açlığa götürürken, şirketler politikalara yön verirken, oda sıcaklığında süper iletken malzemelerin keşfiyle hayalleri zorlayacak gelişmeler yaşanacakken.... Çok haklı olabilirsin evet ama dünya artık böyle bir yer değil.

Fikirleri yaşamının merkezinde ve en büyük dayanağı derinlerden gelen haklılığı. En azından kendisi böyle düşünüyor. Bir görüş etrafında hayatını şekillendiren herkes böyle düşünüyor. Fakat her şey bu kadar hızlı değişirken hiçbir görüşün tüm hayatını adayacak kadar önemli olmaması gerekir. Çünkü tek bir konunun her şeyi temsil edemeyeceği bir dünyada yaşıyoruz.

ayrac1.png

İşin bir de hikayesi olsun diye bahsettiğim kadınla olan durumu da söyleyeyim. Mesajlarla ufak bir sohbet sırasında kendisine ters gelebileceğini düşündüğüm bir şey söyledim. Çok sık aralıklarla konuşmuyorduk. Belki de konuşmak istememesi tesadüfidir fakat o mesajdan sonra tekrar konuşmadık. Ben zaten neye ne tepki vereceğini büyük bir merak ile bekliyordum. İster istemez sonuca bağladım. Eski doctor olsaydı karşısındaki insanın gerekçeleriyle uğraşırdı. Fakat artık o kadar zamanım ve enerjim yok.

İnsanların enerjilerini harcarken, bir fikrin etrafında yaşarken neye baktıklarının farkında olmalarını istiyorum. Maalesef büyük çoğunluğunun farkında olmadığına ikna olmuş durumdayım. Belki de ben hiçbir şeye kendimi adayacak kadar inanamamanın rahatsızlığını yaşadığımdan bunları yazıyorumdur. Kim bilir? Bilenleriniz ya da düşünenleriniz vardır. Septik bir insanım ama şu an yakın olduğum görüş yukarıda yazdıklarımdır.

ayrac1.png

Fikirleri değil adanmışlığı konuşmak istediğimden biraz havada bir yazı oldu. Bahsettiğim insanla ilgili fikir veremedim. Bu konularda bana kızan @edebiyat'tan özür diliyorum. Zaten verdiğim sözü de tutamadım fakat verdiğim söz, hikaye yazarken uygulayabileceğim bir sözdü. O nedenle sıradaki hikayede eleştirilerini uygulayacağım diyerek sözümü güncelliyorum.

doc-son.png

Sort:  

Güzel bir deneyim paylaşmışsınız bizle, ben de insani duygularımla o düşünceyi ve adanmışlığı merak ettim, hatta yıllar önce dediğinizden çıkarımlar yapmaya çalıştım. Sonra kendimi toparlayıp yazının amacına çektim dikkatimi, gerçekten ideolojiler olmasa da, düşünceleri yaşamımıza entegre etme şeklimizden dolayı anlaşamadığımızı farkettim insanlar olarak. Ellerinize sağlık :)

ideolojiler olmasa da düşünceleri yaşamımıza entegre etme şeklimizden dolayı anlaşamadığımızı fark ettim insanlar olarak.

Böyle kocaman kocaman paragraflar yazıyorum gelip bir cümlede neredeyse tüm durumu özetliyorsunuz. Kıskanıyor ve kızıyorum :)

Çok memnun oldum bu yorumu ve özellikle bu cümleyi okuduğuma. Teşekkür ediyorum. Sizin de elinize sağlık :)

Adanmışlıkla insanlar bir yerlere ait olmak istiyorlar ve kendileri olarak hayatta edinemedikleri anlamları bu şekilde kazanmaya çalışıyorlar. Herkesin doğrusu en doğru ve karşıtı dark side. Karanlık taraftan oldukları birilesiyle ya zoraki görüşürler ya da görüşmezler. Karanlık tarafta olduğunu bilmeleri değildir problem, haddini aşarak o tarafta olduğunu belli etmen ve onların tarafını sorgulayacak bir kaç kelam etmen sıkıntı.

Kırmızı çizgileri olunca insanlar çok matah bir şey olduklarını düşünüyorlar ve insanların böyle düşündüğünü fark ettiğinde hayal kırıklığı yaşatıyor.

Neyse ya, konu hakkında çok şey söylenir de... nihayetinde diyeceğim şudur;

Karşındakinin gerekçelerini sorgulamayı bırakman, yerinde bir hareket bence de.

Anlamasını sağlamam lazım diye tribe girerdim. Hey gidi :)

Yerinde hareket dediğini ve türevlerini sadece sen bile birden fazla kez nasihat etmişsindir :)

Sana profil fotoğrafınla ilgili bir cümle kurmuştum, hatırla. Hâlâ aynı fikirdeyim. :)

Öyküyü sabırsızlıkla bekliyorum. :)

Benim genç olduğuma inanmaman üzerine bir yorum hatırlıyorum. Fotoğraf yüzünden olabilir demiştin. O mu? :)

Vay be. Unutmuşsun doktor. :))

Posted using Partiko Android

Özür diliyorum. Çok dağınığım bilirsin beni :) hatırlatıver :)

Ben seni toplarım toplamasına da asla hatırlatmam. :))

Posted using Partiko Android

ortak arkadaş haklıymış o zaman..

Fikirleri değil adanmışlığı konuşmak istediğimden biraz havada bir yazı oldu. Bahsettiğim insanla ilgili fikir veremedim.

fikri merak ettim, yukarıda bahsettiklerinden başka ne olabilir ki diye düşünmedim değil🤷‍♀️

Fikir derken o insanın taşıdığı, kendini adadığı düşünceyi yazmadım anlamındaydı.

Haklıydı evet :)

Fikir derken o insanın taşıdığı, kendini adadığı düşünceyi yazmadım anlamındaydı.

evet bunu anladım zaten:)
merak ettiğim fikir yani bu kendini adadığı düşünce ne olabilir ki idi:)

Yarım saate discordda :)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by doctorbishop from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 54921.43
ETH 4139.94
BNB 618.65
SBD 7.11