You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gelecekte Neler Olacak?

in #tr3 years ago

İnanılmaz. Harika bir yazı olmuş.

Belki de bu asteoridi yörüngemize oturtup ondan bir güzel madencilik de yapıyor olabiliriz.

Kısmına çok güldüm. Biraz mühendis yaklaşımı kokuyor :D

Yazı boyunca Neil Tyson'ın;

Harika şeyler yaşanacak ve ben görmek için burada olamayacağım. Beni en çok üzen bu

söylemini düşündüm.

30 milyon yıl sonra Satürn'ün halkası yok olacaktı. Yazının sonunda sanki yarın yaşanacakmış gibi oldu :D

Trilyon yazmaktan elimin yorulduğu bu yazıda

Trilyon kelimesini crtl v'ye aldığını hepimiz biliyoruz :D

Harika bir yazı. Steemit'te olmayan insanların da faydalanmasını sağlayacağım :)

Sort:  

Güzel düşüncelerin ve beni Steemit'te motive edici yaklaşımın için her zaman teşekkürler. Sen ve senin gibi okuyanlarım için iki ara bi dere demiyorum oturup yazıyorum, paylaşıyorum. Aslında yazabildiğim sürece de iyi hissediyorum kendimi. Trilyon kelimesini inanmayacaksın ama vallahi de billahi de tillahi de oturup üşenmeden tek tek yazdım. Niye böyle yaptım bilmiyorum ama yazdım. Belki de benim için yazının anlatmak istediği o 'huge time concept' daha da pekişmiştir bu sayede.

Pekişti evet anlam vermekte zorlandığımız kelimeler yerine "bakın cidde çok fazla" kaygısı güden vurgu hoşuma gitti :)

Steemit konusunda bazen kendimi de motive etmem gerekiyor ona bir şey diyemeceğim ama buradan kopamama gerekçelerimden birisin :) o yüzden senin de kopmanı istemiyorum :)

O zaman dans!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 34906.73
ETH 2384.68
USDT 1.00
SBD 3.95