Sort:  

En kısa zamanda bu platformda da aktiflesmeye çalışacağım 😊 Teşekkür ederim 🙏

Takip isteği attım :) dngo-io sesli kitap projesine de katkıda bulunmak istersen yardımcı olurum 🤗
Hatta şu an edebiyatın düzenlediği 5 sbd ödüllü bir kitap seslendirme yarışması var :)

Çok teşekkür ederim fakat biraz rahatsız olduğum için şu sıralar hiç bir alanda etkin olamıyorum ne yazık ki... Ama en uygun zamanda projeye katkıda bulunmak,desteklemek isterim :)

Geçmiş olsun kendinize dikkat edin ne zaman müsait olursanız ben yardımcı olmaya çalışırım :)

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 42042.28
ETH 3145.36
BNB 477.96
SBD 4.72