Elektronik Kitap ile Düşündüren Sözler

in #tr2 years ago

Kitap okuyan insanlardan mısınız? Umarım, okuyanlardansınızdır. Peki ya değilseniz? Üzülmeyin, okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Okuyanlardansanız kitap kokusunu sever misiniz? Elbette, kitabın kokusu başkadır. Ne yazık ki size onu ulaştıramam. Peki ya elektronik kitap okumaya ne dersiniz? Umarım, e-kitap okumaya da sıcak bakan insanlardansınızdır.

Kitaplar ile yaşayan insanların varlığını biliyorum. Onlarla karşılaşınca hemen tanırsınız. Steemit üzerinde de kitapsever dostlar olduğunu biliyorum. Belki @ekitap hesabı size ayna tutabilir. Neredesiniz ey dostlar?

Bizden önce yaşamış olan birçok bilge insan vardı. Sanırım, onlardan daha iyi ürünler ortaya koyamıyorsak alıntı yapmalıyız.

"Başlıca üç çeşit insan vardır: Bilgi sever, ün sever ve para sever." Platon

ekitap-electronic-book-elektronik-kitap-alinti.png

Source

@ekitap hesabı, elektronik kitap ile alıntılar olarak yoluna devam etmeli mi? Düşündüren ve hayata bakışımızı değiştirecek bir çizgi üzerinde yürüyebilir mi? Bilemiyorum, umarım yürür.

Platon bu sözü söylemiş midir? Söylemiş ise haklı mıdır? Bana öyle geliyor ki haklı. Yeterli miktarda para ve çok bilgi ile kalın.

#edebiyat ve #tr etiketlerini canlandıralım!

Sort:  

Congratulations @ekitap! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You made your First Vote
You got a First Vote
You distributed more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hey there @ekitap, welcome to STEEM. If you join @schoolofminnows, you can receive votes for free.
1. Your post will appear in post-promotion on the discord.
2. Your posts will also get featured on the school of minnows account on steem
https://steemit.com/@schoolofminnows
3. You get votes from other members.
4. The whole thing is FREE.
To join follow this link:
https://steem.host/connect/steempunks

Coin Marketplace

STEEM 1.19
TRX 0.14
JST 0.135
BTC 58158.87
ETH 3892.24
BNB 641.72
SBD 7.41