Sort:  

yazarak çalışmasını denediniz mi?

şuan yazarak deniyoruz fakat dediğim gibi harfleri çabuk unutuyor. acaba hem okulda hemde ders yapmak çok mu canını sıkıyor da ondan mı istemiyor anlayamadım

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00