Sort:  

yazarak çalışmasını denediniz mi?

şuan yazarak deniyoruz fakat dediğim gibi harfleri çabuk unutuyor. acaba hem okulda hemde ders yapmak çok mu canını sıkıyor da ondan mı istemiyor anlayamadım

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35835.46
ETH 2526.54
USDT 1.00
SBD 4.04