Sort:  

B12 vitamin eklikliği olabilir. Bir kan tahlili yaptırın. Onun haricinde odaklanma sorunu yaşıyor olabilir hiperaktiviteden. Aklıma gelenler bunlar. Varsa ayhrıntı paylaşırsanız daha açıklayıcı cevaplar verebilirim.

hiperektiflik yok ama sadece kendini veremiyor
ekim doğumlu aslında bir sene daha bekliyebilirdi ama yapı olarak büyük diye 1. sınıfa gidebilir dediler diye gönderdim
galiba orada biraz hata yaptık

5 yaşında bile başlayabilir. Sorun o değildir. Dediğim gibi bir kan tahlili yaptırın. Birşey çıkmazsa psikolojik temelli olabilir.

öğretmeni biraz bekleyim normal bazı çocuklar geç açılıyor diyor ama bende dediğiniz gibi bir doktor desteği almayı düşünüyorum

Coin Marketplace

STEEM 0.73
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57655.25
ETH 4334.73
BNB 614.50
SBD 6.96