Sort:  

Ben oradaydim zaten ordan yorumumun altina yazinca gelip bir selam çakayım dedim buradan :)

Coin Marketplace

STEEM 0.50
TRX 0.09
JST 0.064
BTC 50988.33
ETH 4357.29
BNB 585.22
SBD 6.22