Juglans

in #tr3 years ago

Kaynak

Ceviz, içeriğindeki yüksek Omega 3 nedeniyle özellikle beyin başta olmak üzere kalp ve diğer organlarımız için oldukça faydalı bir besindir. Biliyorsunuz bu omega 3'ü bir de Balık ve Semizotundan karşılayabiliyorsunuz. Bu sebeple ceviz çok değerli bir ağaçtır. Kerestesi de bir o kadar değerli, sağlam ve kullanışlıdır.

İyi bakılırsa çok hızlı büyüyen ceviz, büyüdüğünde her yeri kaplayan devasa ve ihtişamlı bir ağaç olur. Genellikle cevizin altında durulmaması ya da altına başka bitkiler konulmaması salık verilir. Bunun bir nedeni var o da ceviz yapraklarının solunum esnasında juglonolarak ve Sülfür gazı açığa çıkarıyor olmasıdır. Biliyorsunuz yoğun bir sülfür sağlık için çok tehlikeli olabilir. Ama altında oturulmaması gerektiğine ilişkin bilimsel bir beyanata da rastlamadığımı söylemeden geçmeyim.

Cevizin meyvalarını vermesi ilk dikildiği andan itibaren iyi bakılırsa 4-5 seneyi bulabilir. Bakımı için her sene düzenli olarak gübrelenmesi ve verim budaması yapmak gerekir. Damla sulama ile toprağının altındaki bölgenin her daim nemli kalması büyüme hızı açısından oldukça iyi sonuçlar verir. O da yapılamıyorsa her hafta 2 defa çok sağlam bir şekilde sulanmalıdır. Güneşi doğrudan almasının hiç bir sakıncası yoktur. Hatta güneye bakan cepheleri çok sever.

Bahçeli evimizi aldığımızda bahçenin durumu harabeyken, ilk yaptığım şeylerden birisi meyva ağacı fidanlarının yerlerini belirleyip dikimlerini yapmak oldu. Eşim de bu tatlı aktiviteyi büyük bir keyifle videoya aldı. Hatıra olsun diye. Ceviz fidanınız varsa ve dikmek istiyorsanız, bu videoyu izleyip dikkate alabilirsiniz. Önce tüplü fidanınızın kök kısmının büyüklüğünden biraz daha derin ve geniş bir çukur açmalısınız. Bu çukur 1 hafta boyunca bu şekilde beklesin. Beklesin ki oksijenlensin. Ama her gün bu boş çukur nemlendirecek kadar sulamanızda fayda var.

Daha sonra çukurunuza yaklaşık 1- 1,5 kürek kadar 0,3 mm'lik dere kumu karıştırın. Kum ile toprak iyice birbirine harman olsun. Üzerine hayvan gübresiyle iyici karıştırılmış toprak atın. Yaklaşık yarım kürek kadar olsun. Sonra Cevizinizi, gövdesi tam düz olacak şekilde (Yani gövde ekseni toprak düzlemine tam 90C olacak şekilde gömün. Kökün kenarlarından her bir tarafına ayağınızla basıp, kökün toprakla iyice temas etmesini sağlayın. Daha sonra toprağı bunun üzerine, her bir boşluğu kapatacak şekilde kapatın ve tekrar üzerine basın.

Kaynak

Bu işlem bitip ceviz fidanınızı diktiğinizde cevize, cevizin o anki tacı çapında bir çanak (yani havuz) yapmalısınız. Dışarı su kaçırmasın dikkat edin. Daha sonra cevizinize hemen o anda o çanağı ağzına kadar dolduracak şekilde can suyu verin. Bakın bu en önemlisidir. Her sene şubat ayının sonunda cevizinizin taçlarının iz düşümüne denk gelen yeri toprakta çember çizerek belirleyin. Bu çemberi yaklaşık 5 ila 10 cm aralığında kazın. Bu yüzük şeklindeki kazdığınız çemberin içine yanmış hayvan gübresi koyun ve hemen toprağı kapatıp üzerine ezecek şekilde basın. Her sene Ekim sonu ya da Mart sonunda mutlaka budama yapın. Bakın budamayı nasıl yapacağınızı burada iki cümleyle anlatamam. Çünkü budamayı uzmanlarından izleyip ya da okuyup öğrenmeniz gerekmektedir. Unutmayın bir ağaç için en önemli şey budamadır!

Aşağıda ilgili videoyu bulabilirsiniz. İyi Seyirler.animasyonum.gif

Sort:  

o kadar özendim ki okurken hemen bi ceviz fidanı dikmek istedim:)
videoyu da izledim, ev hediyesinin bir işe yaradığını görüyorum ilk defa:)

Ev hediyesi meğerse en kullanışlı şeymiş haberim yokmuş. Ama benim favori bahçe aletim hala bel.😄

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

güzel bilgiler hocam bizimle paylaştığınız için teşekkürler.

Rica ederim hocam sağolun.

Bir bahçem olmadığından olsa gerek; budamasına sulamasına pek ilgi duyamasam da, cevizin kendisi benim için ilgi kaynağıdır. Mesela içinde bol ceviz olan herhangi bir tatlının kötü olması söz konusu değpildir benim için :))

Aynen aynen. Cevizli baklava özellikle bayramların vazgeçilmez tatlısıdır.

Aynen aynen. Cevizli baklava özellikle bayramların vazgeçilmez tatlısıdır.

evet özellikle baklava deyince cevizli değil de fıstıklı sevenler de biraz şey olmalı 🙆🏻‍♀️

Congratulations @gokhan83kurt! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 250 posts. Your next target is to reach 300 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemWhales has officially moved to SteemitBoard Ranking
SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by gokhan83kurt from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.44
TRX 0.08
JST 0.058
BTC 48624.20
ETH 4043.95
BNB 555.60
SBD 5.69