Armadillo (Küçük Zırh)

in #tr4 years ago (edited)

armo.jpg

Amerika kıtasına özgü olan bu memeli hayvan bir karıncayiyen türüdür. Ortalama uzunlukları 70 ile 80 cm arasındadır.Üzerindeki zırhı çok serttir, zaten adı İspanyolca' da küçük zırh anlamına gelmektedir.Sert olduğu kadar esnektir o yüzden zırhı onlar için bir hareket kısıtlılığı yaratmaz.

Düşmanlarından kaçınmak için dikenli bitkilerin yada çalıların arasına saklanır ve top şekline dönüşür. Bu sayede birçok tehlikeyi savuşturabilirler.Küçük oldukları için ve zırhıyla örtünüp top şeklini alabildiklerinden onları avlamaya gelen düşmanlarını atlattıkları ve ya pes ettirdikleri defalarca gözlenmiştir.Onlar için bu güzel bir savunma özelliği.


Armadillo genelde gece avlanan ve temel yiyecekleri böcek olan bir hayvandır. Yer altındaki böcekleri bulmak için öndeki kuvvetli pençeleri ile toprağı kazarlar ve uzun yapışkan dilleriyle avlarını kolayca yakalayıp çekerler.

Bu hantal görünümlü hayvan yukarıda da bahsettiğim gibi oldukça hareketli olduğundan vücudundan beklenmeyen bir hızda hareket edebilir ve ilginçtir nefesini dakikalarca tutup suda kalabildiği için iyi de bir yüzücüdür.

Cüzzam hastalığına tıpkı insanlar gibi yakalanan nadir birkaç canlı türünden biridir. Bu yüzden bu hastalıkla ilgili daha önceki araştırmalarda kullanılmışlardır.

images

Sort:  

kaliteli bir çalışma olmus

teşekkürler

owo this really wonderful photography... thanks for sharing with us and resteem done by me..

thank you sir

You got a 1.10% upvote from @postpromoter courtesy of @googletr!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received gratitude of 1.48 % from @appreciator thanks to: @googletr.

Rate and suggest me 🤗🤔FB_IMG_1518804221524.jpg😘

This post has received a 1.8 % upvote from @boomerang thanks to: @googletr

Howdy partner, I'm @photocurator, a curation bot; I keep an eye on the photo feeds, I vote random photos of my followers and at the end of the day I publish a post with links to the best photos. Follow @photocurator to get your photos curated in the future!

ellerine sağlık hocam takip ediyorum seni sende beni takip edersen çok sevinirim :)

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 36306.69
ETH 2408.80
USDT 1.00
SBD 3.77