Herkes Yağmura Şiir Yazdı.

in #tr4 years ago

“Asıl marifet buluttaydı , ama herkes yağmura şiir yazdı." Cahit Zarifoğlu.
Güzel özetliyor bu kelimeler Blockchain ile Bitcoin ilişkisini...

Keşke bir an önce okullarda Blockchain eğitimleri verilmeye başlansa gecikilmeden.Görünen o ki dünyaya uzun yıllar bu teknoloji hakim olacak.Bazı şeylerde ülke olarak geç kalmış olabiliriz örneğin uzay teknolojisi, araba sanayi, bilgisayar teknolojisi vs. ama artık yeni teknolojilerin peşini bırakmamız lazım.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35832.76
ETH 2364.43
USDT 1.00
SBD 3.95