Mabel Matiz Harika Şarkısı (Öyle Kolaysa)

in #tr4 years ago (edited)


Çok güzel bir parça insanın dinledikçe dinleyesi geliyor.Bugünlerde heryerde duyuyorum, müziği olsun sözleri olsun çok başarılı buldum ve sevrek dinliyorum. Sizinlede paylaşmak istedim .bravo Mabel Matiz.
Sort:  

İnsanın böyle kendini yollara vurduğu zamanlarda tam da aracında çalması gereken bir şarkı gibi. Hatta bazı şeyleri geride bırakırcasına Adam nasıl seslendirmişse nokta atışı o anı yaşatıyor. Gayet başarılı. Teşekkürler paylaşım için.

Wonderful post ..thanks for sharing...Best of luck.. <3 <3 <3

You got a 1.16% upvote from @postpromoter courtesy of @googletr!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

This post has received gratitude of 6.23% from @appreciator courtesy of @googletr!

Great post! Improve your posts payout reading

this free e-book! / https://steewit.com/steemit/@donkeypong/announcement-steemit-101-e-book-released-for-free-part-1

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35832.76
ETH 2364.43
USDT 1.00
SBD 3.95