You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr4 years ago (edited)

Kanser tedavisi gören çocuklar için bu sürecin ne kadar zor olduğunun bir hekim olarak yakından şahidiyim. Bu tür projeler onların hayatı için gerçekten çok anlamlı arkadaşlar. Bizim fakültenin hastanesinde kanser tedavisi alan çocuklar için bir ilkokul mevcuttu. Çünkü hastalık kronik olduğu için tedavi süreci de uzun olmakta. Kısa hayatlarında en çok beyaz önlüklerle haşor neşir oluyorlar. Batu hoca seni tebrik ederim. İnşallah Eren için bir fark yaratabiliriz bu şekilde.

Sort:  

çok teşekkür ederim hocam. Dediğin gibi kendi de tedavi süreci de berbat olan bir hastalık İnşallah Eren ve diğer minikler kurtulur bu illetten. Moralin onlara en büyük destek olduğunu biliyorum, tedavi sürecinde belki de yüzünü güldürebilecek tek olay bizim o arabayı ona ulaştırmamız olabilir. Mide bulantıları, baş dönmeleri, saçlarının gidişi... bir çocuk için çok büyük şeyler Allah yardımcıları olsun hepsinin.

Güzel dilemleriniz ve destekleriniz için teşekkür ederiz hocam bir doktor olarak sizler kimbilir ne çeşit hastalıklar ve üzüntüler yaşayan insanlarla haşırneşir olmak zorunda kalıyorsunuz. Sizin de işiniz kutsal ve zor hocam. Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederiz 😃

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.054
BTC 42133.06
ETH 3199.35
BNB 473.63
SBD 4.86