You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kuyucakli Yusuf Kitap tavsiyesi

in #tr7 months ago

Ahh sabahattin Alim. Ne güzel insan, ne güzel kalem. Kesinlikle mükemmel bir kitap. Okumayan eksik kalır .