Sort:  

malesef 2016 yazında en yakınımı kaybettim bu hastalık yüzünden. Tedavi sürecinde hep yanındaydım. Ne kadar zor olduğunu nasıl dayanılmaz yan etkileri olduğuna şahit oldum. Moral çok önemli bu hastalıkta. İnşallah moral olacağız sağlığına kavuşacak.

Sizinde başınız sağolsun @batuhocam .Sabırlar diliyorum...

Teşekkür ederim güzel kalpli arkadaşım 😃

çok teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35238.48
ETH 2421.67
USDT 1.00
SBD 3.97