You are viewing a single comment's thread from:

RE: Blocktrades'tan Steem Power Kiralama İşlemi Nasıl Yapılır?

in #tr4 years ago

Yeni bir uygulama sanırım. Daha önce dikkatimi çekmemiş olması düşük ihtimal.

Sistem üzerinden steem power kiralayan aracılara oranla yüzde 10 civarında daha ucuz görünüyor. Gayet makul.

Umarım güzel hareketlerin önünü açar.

Sort:  

Evet. Yeni duyuruldu. Temennimiz o, bakalım.