You are viewing a single comment's thread from:

RE: 1. Sınıfta Okuma Zorluğu (YARDIM)

in #tr4 years ago

Harf bazında değil de kelime bazında çalıştırmayı deneyebilirsiniz. "el" ve "at" kelimelerini kullanabilirsiniz. Böylece çocuğun, zihninde harfleri kodlaması kolaylaşır.

Sort:  

dün akşam onu denedim naaaaaa diye uzatıp ikinci harf ne çıkıyor azımdan diyorum n diyor olum diyorum ikinci harf baba n diyorsun işte diyor uzata uzata azımda tüg bitti :)