You are viewing a single comment's thread from:

RE: Japon SBI Şirketi, Kurumsal ve Kristal Çılgınlık Platformunda 9 Milyon Dolar Yatırıcım Yapacağını Açıkladı

in #tr3 years ago

Hadi hayırlısı olsun bakalım,