BTC/USD Teknik Analiz (18/09/2017)

in #tr4 years ago (edited)

Bir önceki yazıda 3400 üzeri tutunuşun bizi 3700 hedeflerine götüreceğinden bahsetmiştik. BTC 3770 direncini de kırdı ve üzerinde 4 saatlik kapanışını yaptı. Boğa trendinin sağlamasını böylelikle yapmış olduk. Günlük grafikte elliot dalgalarını sayarsak ise şöyle bir tablo ortaya çıkıyor.

1.dalganın 4135 civarlarında tamamlanmasını bekliyorum. 2. dalga 3600-3800 arasında gerçekleştikten sonra 3. dalga önce 4225'e çarpacak ve geçebilirse soluğu 4965'de alacaktır.

30 dk'lık grafikte de Eliot dalgalarını rahatlıkla sayabiliyoruz. 5 dalga ve ardından abc olarak 3 düzeltme dalgası ile daha önceki yazıda bahsettiğimiz boğa trendi devam ediyor.

Sort:  

This post recieved an upvote from minnowpond. If you would like to recieve upvotes from minnowpond on all your posts, simply FOLLOW @minnowpond

minnowsupport kullanarak yazı başına ücretsiz 1 usd destek alabilirsin hocam tavsiye ederim. iyi yazılar yazıyorsun destek çıkan yok bari ordan kapat :)

bu booster tarzı botları kullanıyorum da ona da bir bakayım sağol :)

minnowsupportu nasıl kullanıyoruz ?

@lcks got you a $3.02 @minnowbooster upgoat, nice!
@lcks got you a $3.02 @minnowbooster upgoat, nice! (Image: pixabay.com)


Want a boost? Click here to read more!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lcks from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.