BTC/USD Teknik Analiz (19-09-2017)

in #tr4 years ago

Bitcoinin dünkü hareketi, paylaştığım grafikteki ABC düzeltmesi yönünde gerçekleşti. Sadece 1-2 saatlik bir zaman kayması yaşadık. Şu an gayet elliot dalga kurallarına oturan bir yükseliş trendi içerisindeyiz. C dalgasının sona ermesinden sonra yeni bir 5 + abc dalgası devam ediyor.

Bugünkü en önemli direncimiz grafikte kalın kırmızı paralel çizgilerle belirttiğim düşüş kanalı direnç noktası olan 4120 seviyesi 3. dalganın ortasına denk geleceği için rahatlıkla geçileceğini düşünüyorum. Böylelikle 2 Eylül'den gelen düşüş kanalının dışına çıkacağız. İkinci direnç noktamız ise fib. %23,6 düzeltme seviyesi olan 4230 (ince yatay kırmızı çizgi). 3. dalganın bu seviyelerde sonlanması gerektiği için geçilemeyebilir. Önümüzdeki dönemde 3700 altına yeniden inmedikçe boğa trendi güçlenerek devam edecek gibi görünüyor.

btcusd1.png

Grafik kaynağı: tradingview.com

Sort:  

@lcks got you a $1.59 @minnowbooster upgoat, nice!
@lcks got you a $1.59 @minnowbooster upgoat, nice! (Image: pixabay.com)


Want a boost? Click here to read more!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lcks from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

This post has received a 0.63 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.