Verge Bullish Flag - Yeni bir alım fırsatı mı?

in #tr4 years ago

Verge koini art arda yaptığı büyük yükselişler esnasında mutlaka fark etmişsinizdir. Peki ne oldu da yılın sonuna doğru bu kadar yükseldi ve bu yükseliş devam eder mi?

Öncelikle Verge'in alameti farikası nedir, ona bakalım. Verge de tıpkı Monero gibi izlenemez transaction teknolojisi olan bir koin. Verge dev. ekibi, 'Wraith Protocol' adıyla bir teknoloijk yenilikten bahsediyor. Kısaca, anonimliği bu protokol vasıtasıyla kullanıcının seçimine bırakıyorlar. Bu protokol hayata geçerse, Verge gönderimi yaparken anonim olup olmamaya gönderen kişi karar verecek.

Yükselişte bunun etkisi nedir diye soracak olursak; Geliştirici ekip, bu protokolün 2017 son çeyrek itibarıyla aktive edileceğini açıklamıştı. İşte son bir aydır oluşan artış bunun açıklanma fiyatlaması olabilir. Gel gelelim yıl sonuna 6 gün kalmışken henüz bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle fiyatta dün bugün bir gerileme başladı.

Yükselişteki ikinci etmen, John McAfee'in malum spekülasyonlarında Verge de yer vermesi. McAfee tviterda bir takipçisinin kendisine sorduğu 2018'de Verge ne olur sorusuna, "muhtemelen 15 dolar" diye oldukça iddialı bir cevap verdi.

verge.jpg

Kaynak

Hepsini bie kenara bırakarak teknik analiz bize ne söylüyor diye bakacak olursak, Verge'in net şekilde bir bullish flag formasyonunda olduğunu görüyorum.

verge2512.jpg

Hedef olarak 2637 Satoshi gözükmekle beraber, kısa sürede bu kadar yükselmiş bir koin oralara ulaşabilir mi? Ya da bullish flag gerçekçi mi? Ben de emin değilim ama teknikte görünen bu.

Ne yapmalı?

Açıkçası ben elimdekilerin birazını 1800 satosilerde bozmuştum. Şu an elimde kalanları ise Wraith protokol bugün açıklanmazsa elbet bir ara açıklanır diyerek tutmaya karar verdim. 15 dolar olur mu bilmiyorum (bu yaklaşık 217 milyar dolar market cap demek) ama bundan sonra yerlere düşecek bir koin gibi de gelmiyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Sort:  

rally kaçtıktan sonra o pskikoloji ile girilmiyor bir türlü

Haklısın şu an değil girmek, tutmak bile cesaret istiyor.

McAfee denen adam piyasayı bilerek yönlendirip iyi para yapıyor. Söylediği coinler uçuyor sonra çakılıyor. Verge de onlardan biri. Ben kar ettim ve çıktım. Size tavsiyem satın çünkü düşüş devam edecek. Gerçek değerinin çok üstünde

Paylaşım için teşekkürler. Ben de VERGE ( XVG ) güzel bir kazanç sağladım. Coinin white pagesini okuduğumda çok etkilenmemiştim. Tamamen tesadüfen alım yaptığım anda Hızlı yükseliş ile birlikte nedenini araştırdım ancak makul bir neden bulamadım. Ben bu anlamda Tron ve ekibini daha iyi bulduğumdan Verge deki tüm karı Trona aktardım. Gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Bu arada yeni Verge wallet larıda yükseliş zamanına denk gelmişti. Pek sanmam ama belki etkisi olmuştur.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by lcks from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews/crimsonclad, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows and creating a social network. Please find us in the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP. Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @lcks! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @lcks! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!