Sort:  

Teşekkürler @lightshield, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım , devamı gelecek 👍

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43141.69
ETH 3320.47
BNB 495.37
SBD 4.95