You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gözle Görülemeyen Şeylere Yaklaşınca Neden Büyümüyorlar?

in #tr2 years ago (edited)

Okurken sorun, nesnenin göz merceğinden olması mı acaba diye düşünüyordum, ama onun odak uzaklığındaymış. Teşekkürler.

Bi Gökhan Kurt yazısı okumak güzel oldu, özlemişiz ;)

Steemin doğası gereği içinde para olduğu için, nüfus ve ilgi arasında güçlü bi korelasyon var. Ve piyasa malum.
Hal bu olunca, insanların elinde olan da şunlar oluyor; okuyan 5-10 kişi olması umudu, -teorik* olarak- silinmeyecek bi yerde yazıyor olma düşüncesi ve yazma eyleminin kendi motivasyonu.
* son vitness fişi çekene kadar

Olur da Steem şenlenirse, buralar da şenlenir ;)

Sort:  

Ne yalan söyleyeyim ben de özledim , yazmayı, paylaşmayı, meramımı anlatmayı. Ama sanırım ara sıra bi ‘merhaba’ demek tükenme ve sonuna kadar tüketmemi engelleyecek bir sigorta olacak. O nedenle buraların ve benim saygıdeğer sadık takipçilerim olan sizlerden af dilerim, anlayışınıza da teşekkür ederim. Ben buralarda idim. Buralarda olmaya devam edeceğim.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35015.42
ETH 2414.62
USDT 1.00
SBD 3.98