You are viewing a single comment's thread from:

RE: Düşük kazançlar ve neden kazanamıyoruz. (Ağır eleştiri içerir)

in #tr4 years ago (edited)

Son resmin üzerinde kalan yazılara katılıyorum. Alt kısım yine üste gönderme yaparak loop'a giriyor gibi..

örneğin @velimir, öyle uçup kaçan rakamları görmüyor ama -botları çıktıktan sonra- 20 SBD gibi dönüşler alıyor.
Ama bunun olabilmesi için, -bir kaçı palazlanmakta olan hesaplardan olmak üzere- 300+ kişinin oy vermesi gerekiyor.

Bizde ise trliste birincisi yazı bile ancak 40 zayıf oy olabiliyor.

--

Sanki daha farklı şeyler denemek lazım;

Youtube ve geleneksel medya'da Steemit görünür hale gelirse, daimi bir kullanıcı akışı olacaktır. O zaman 1 kuruşlar toplamda bir yekün teşkil edebilir belki.

Bunun için, Yerli borsalardan birisinde Steem/SBD'nin yer alması (//cc: @keepcalmandread) pek çok meraklıyı buraya yönlendireceği gibi, Serdar Kuzuloğlu gibi kişilerin, mevcut platformlarında steemit adresini " instragram/steemit/face/" şeklinde aynı klasmanda paylaşması yeni bir dalga başlatabilir.

Sort:  

Farklı bir strateji yolu bulmak lazım bende böyle düşünüyorum ve biraz daha aktif ve kaliteli kullanıcı sayısının artırılması lazım. Günlük yazı yazmasak bile en azından günlük yorum yapsak ya da yorum yapmak için insanları teşvik etmeye çalışsak, aktif olduğumuzu sadece kendi aramızda değil diğer kullanıcılara da fark ettirmeye çalışsak harika olur.

Yabancı içerikli bir yazıya en kötü siz düzgün bir Türkçe ile yorum yazsanız bile inanın çoğu zaman yazar sizin dilinizde cevap vermeye çalışıyor. Aktif olmak kolay sadece o yöne teşvik edebilmek gerekiyor.

Bunu başarabilirsek eğer topluluk olarak daha rahat destek bulabileceğimize inanıyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.055
BTC 42638.72
ETH 3256.70
BNB 472.81
SBD 4.89