Sort:  

Merhaba,
Bu linkin tamamini kopyalayip tarayicinizdan adres cubuguna kopyalayarak sifreniz ile dogrulama yaptıktan sonra delegasyonu iptal edebilirsiniz

(https://beta.steemconnect.com/sign/delegate_vesting_shares?delegator=naturallife&delegatee=e-babil&vesting_shares=0.000000 VESTS)

Teşekkürler. fakat bu hatayı alıyorum neden olabilir: Oops, something went wrong. Please try again later.
@kabasakal

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.09
JST 0.074
BTC 54957.44
ETH 4138.77
BNB 607.87
SBD 7.07