You are viewing a single comment's thread from:

RE: Sapık...

in #tr3 years ago

her zamanki gibi su gibi akan, çok başarılı bir yazı olmuş. uzun olmasına rağmen hiç sıkmadı, dikkatle okudum. bu adamın ismini duymuştum bir şarkı isminde. caligula's horse diye geçiyordu. baya psikopatın biriymiş, halk ve askerler çok geç reaksiyon vermiş doğrusu. boşu boşuna öldürülen insanlara üzüldüm şimdi bak durduk yere... Anlattığın dönemi gözümde canlandırdığımda aklıma Rome ve Spartacus dizileri geldi direkt. o dönemi daha iyi anlamak için her ikisi de keyifle izlenebilir.

Sort:  

Teşekkür ederim. Bir de Caligula filmi var ki izlenmesini hiç tavsiye etmem.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 37594.29
ETH 2487.37
USDT 1.00
SBD 3.96