You are viewing a single comment's thread from:

RE: Teklif botu kullanırken nelere dikkat ediyorum

in #tr3 years ago

dünkü yazınızı pekiştiren bir içerik olmuş, elinize sağlık. pek çok kişi faydalanacaktır. dün ve bugünün kritik yerlerinin üzerinden geçmek gerekirsek:

  • bir botun % 100 oy gücünün yüzde 75'indan fazlasına o turda teklif yapılmamalı(usd dolar üzerinden konuşuyoruz). ister 1 kişi olsun ister 5 kişi olsun, %25 kürasyona gideceği için her zaman o botun % 100 oy gücünün yüzde 75'ini hesapla. yani 1 botun yüzde yüzünde max. 1 dolarlık oy gücü varsa, o turda teklif veren kullanıcıların alacağı kazanç en fazla 0.75 dolar olacaktır.

  • steem olarak gönderiyorsak, göndereceğimiz steem'i usd'ye çevirmeliyiz ki, toplamda içeriye teklifle gelen usd(dolar) miktarını doğru hesaplayabilelim. yani, "ben de steem gönderirsem buraya son durum ne olur?" sorusunun cevabı için bunu yapmalıyız. steem gönderdikten sonra "aaa roi eksiye düştü" demenin anlamı yok. :D

  • ekran görüntülerindeki bid value(usd) kısmı sizin gönderdiğiniz miktarı, vote value kısmı ismi bu bottan alacağınız oy değerini gösterir.

doğru mudur hocam, yanlışım varsa lütfen düzeltin. :)

Sort:  

doğru hocam ancak şunu da belirteyim, vote value de dolar üzerinden, tam emin değilim ama o da sbd'ye çevriliyor sanırım. güncel piyasa şartlarında orada yazan değerden bir miktar fazla yansıyor gönderinize ;)

çok sağolun hocam teyit için, zahmet verdim.

estağfurullah hocam,

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 42451.01
ETH 3177.14
USDT 1.00
SBD 4.77