You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarışmanın Sonucu ve Köpekler

in #tr3 years ago

İyi ki bu yarışmayı yapmış, iyi ki bu yazıyı yazmışsın. Yine çok şey öğrendim. Evde kedimiz var, evde bir hayvan olunca diğer türler hakkında da ister istemez bir şeyler okuyor ve/veya dinliyorsun ama köpek konusunda ise hiç bilgim olmadığını öğrendim.

Yazımın linki işte burada

Ne anlatmaya çalıştığıma gelince.

Kendi postumdan, kendi postumda @etasarim 'a yazdığım cevaptan ve yarışma postuna yazdığım cevaptanda anlaşılacağı üzere yazıp yazamayacağım konusunda endişelerim vardı. Hatta yazdıktan sonra bile yarışmayı hak edecek bir yazı yayınlayabildiğimden pek emin değildim.

Muhtemelen hepimiz ama özellikle ben senin yarışma postun sonrası değişik düşüncelere daldım. Sicim teorisi daha evvel biraz duyduğum, meraklandığım ama yeterince özümseyemediğim bir konuydu, 3-4 tane makale okudum ve anlamaya çalıştım. Aslında sicim teorisinde de bahsedildiği üzere bu titreşimler bir başka şeye etki ediyor. Senin postun beni araştırma konusunda titreştirdi. O araştırmalar sonra daha evvel izlediğim ama bir kez daha kesin izlemeliyim dediğim bir filmi izlemeye itti, izlediğim film ise artık yazmaya değer 3 eylemim olduğunu hissettirdiği için yazıyı yazma kararımı vermemi sağladı. Yazının yeterliliği konusundaki endişelerim yerli yerinde duruyordu :)))

İtirafları alalım başka kimler neler yaptı ? Bu post sizlere neler yaptırdı anlatın bakalım :)

15 BTC 'ye değdi gerçekten :)))

Teşekkürler.

Sort:  

Yoksa köpekler sicim teorisi, kuantum filan anlıy...!!?? :) :)

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.05
JST 0.037
BTC 35442.05
ETH 2354.67
USDT 1.00
SBD 3.79