Sort:  

What grade are you in I am in 8th.

Çok anlamlı gerçekten.. bir de biz İDAM'ı getirebilsek eminim @superbot bile çok sevinecekti.. :-) Sağol dostum..

@helpbot u da unutmayalim :)

b-o-t manyağı oldum yaa... Rüyalarımda bot_ve çizme görmeye başladım :-)

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42783.04
ETH 3275.78
BNB 485.11
SBD 4.88