You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr4 years ago

Bir çocuğun gözündeki masumiyetle, Bir annenin gözündeki şefkatle, Bir hastanın gözündeki umutla, Bir savaşçının gözündeki cesaretle bak hayata.. Bu güzel proje için çok teşekkür ederim

Sort:  

ben teşekkür ederim güzel sözleriniz ve desteğiniz için. :)

@openmusic güzel ve anlamlı sözleriniz için teşekkür ederim hocam 😃 . Ben de bir annenin gözüyle baktım çok içim tuhaf oluyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.41
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 42794.09
ETH 3270.05
BNB 485.08
SBD 4.88