Sort:  

şuan yazarak deniyoruz fakat dediğim gibi harfleri çabuk unutuyor. acaba hem okulda hemde ders yapmak çok mu canını sıkıyor da ondan mı istemiyor anlayamadım

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 36545.80
ETH 2474.70
USDT 1.00
SBD 4.00