“Aziz İstanbul” Yahya Kemal Beyatlı

in #tr3 years ago
“Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!

Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.

Ömrüm oldukça, gönül Tahtıma keyfince kurul!

Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.”
Ömrünü genel olarak İstanbul’da geçirmiş olan Yahya Kemal, şiirlerinde ve diğer yazılarında sık sık İstanbul’dan bahseder. İstanbul ile ilgili bir çok şiiri bestelenmiş ve yıllarca dinlenmiş ve hala da beğenilerek dinlenmektedir. Meral Uğurlu tarafından seslendirilen Yahya Kemal’in 12 şiiri, İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından vefatının 40. yıl dönümü anısına cd ve kaset olarak basılmıştır. Daha önceleri ise İstanbul ile ilgili yazıları “Aziz İstanbul” adı ile kitaplaştırılarak bir dönemin İstanbul görünümü kalıcılaştırmıştır.

İklim ve mimarisi ile halkıyla özdeşleşmiş esrarengiz bir şehir olan İstanbul, bu özelliğiyle tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir markadır. Özellikle 1923-1950 yıllarında sadeliği ve Türklükle özdeşleşen ruhu yakalamak daha kolaydır. Yahya Kemal, bu durumu şöyle ifade ediyor; “Türklüğün, yeryüzünde güzellik namına başka bir eseri olmasaydı, yalnız bu şehir onun nasıl yaratıcı bir kudretli olduğunu ispat etmeye kifayet ederdi” Çünkü 1453’te Türkler İstanbul’u bir virane şehir olarak feth ettiler. Yahya Kemal’den nakille Bizans mektubunu tarihçi Charles Diehl İstanbul’un nasıl virane bir şehir olduğun uzun uzun anlatır. Fetih ile devir alınan bu virane yer, büyük ve medenibir şehir haline getirilmiştir. Boğaziçi, Eyüp, Üsküdar bu değişimin yaşandığı önemli merkezlerdendır. İstanbul’a ilk geldiğim yıllarda Eminönü’nde bulunan teras cafelerin birinde otururken çektiğim bir fotoğrafı sizinle paylaşmak istiyorum. Bakınız Şehir tamamen mimari donatılmış ve Boğaziçi doğrudan türklerin eseri olarak göz kamaştırmıştır;


Fetihten sonra, 50 yıl içinde İstanbul’da Bizans üslubundan eser kalmadığını belirten Yahya Kemal, “Aziz İstanbul” eserinde İstanbul’un ancak Mimar Sinan’la tarihi kıvamına geldiğini altını çizer. Bu anlamda İstanbul’un çeşitli mekanlarını gezip, duygu ve düşüncelerini dile getirdiği makale ve anılarının bir araya getirmesinden oluşan “Aziz İstanbul”, Yahya Kemal’in önemli yapıtlarındandır. Bu eserde yazdığı bir yazıda da belirttiği gibi “yeni bir ufuk” yakalıyoruz bu gezi yazılarından. Bu topraklar ile birleşen bir inanç ve yaşamla karşılıyoruz, “Türk ruhu bizden ziyade bu topraklardadır.” demeden aramaz kendini. Bu gezintiler onu İstanbul, daha da önemlisi vatan, toprak aşığı yapıyor.

Görsel Kaynağı(5 ay önce Steemit profilinde kullandım ve şuanki makaleme çok uygun olduğu için paylaşmak istedim)

Sağlıcakla kalın @propofol


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/17/aziz-istanbul-yahya-kemal-beyatli/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.