Bu Şehirden Kaçma Vakti Geldi (Cahit Zarifoğlu)

in #tr3 years ago


Görsel Kaynağı

Cahit Zarifoğlu, her ne kadar bir plan, program dahilinde çalışmayı severse de, kendi yazılarının genelini kendi deyimiyle ''esinti''den yola çıkarak kurgulamış ve yazmıştır. Günlük konuşma üslubuyla ve bununla beraber tüm içtenliğiyle kelimeler çarpar yüreğimize, Zarifoğlu. Yaşadığı ve yaşattığı Duyguları sanki Lirik şiirin en önemli isimlerinden Rainer Maria Rilke' nin ''İlham olmadan şiirin cesedi yazılır ancak.' tespitini tercüme eder gibidir. O, dış etmenlerle birlikte ilhamı ön plana çıkartır. Ama tek başına ilham da bir şey ifade etmez Zarifoğluna göre.

Şehir; Zarifoğlunda ''korkuncun ülkesi'' olarak belirir. Modern şehirse, ruhunu sıkan bir mengene gibidir. İnkılap gazetesinin ilk ve sanat eki olan Fikir-sanatta ''bu şehirden Kaçmak vaktidir'' deyişiyle aslında o, şehirde birlikte meydana gelen bu korkunçluğu da dile getirmek istemiştir.

Günler; ''motor fabrikalarında akan bantlar üzerinde kayıp gider'' Ona göre bu hızlı akış içerisinde, ancak sıcak yataklarından erinmeden çok defa kalkanlar sanatkar olabilirler. Sanatkar, yalnızca söyleyişe değil, mesaja da önem vermelidir.

Edebiyat ilişkileri genellikle sorunlu olmuştur Zarifoğlunun. Belki de, edebiyatla uğraşanların doğasında vardır bu can sıkıcı durum. Onun da bu olaya vurgusu; ''edebiyat ilişkileri de bir gerginlik içinde sürüp gidiyor.'' Ancak o yazı hayatı boyunca edebiyatın bu hoş olmayan arka sokak tartışmalarından uzak durmuştur.

Sağlıcakla kalın @propofolPosted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/07/bu-sehirden-kacma-vakti-geldi-cahit-zarifoglu/

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.