Bu Ülke Hepimizin (Cemil Meriç), (Kırkambar)

in #tr3 years ago
''Bu ülke, yarım asırlık bir tetebbuun, bir sanatçı mizacından süzülen usaresi. Bir mesaj, daha doğrusu bir çığlık... Kesif, dertli, derbeder...''
Cemil Meriç, bir söyleşisinde kendi hayatında neler yapmak istediğini anlatırken; ''düşüncenin gök kuşağını'' bütün renkleriyle sevmeyi öğrendiğinin altını çizer. Gerçekten de o, kelimenin tam anlamıyla düşüncenin gök kuşağıdır. Onda bütün renklerin o canlı haline rastlamak mümkündür. Cemil Meriç konuştuğu, düşündüğü ve yazdığı bütün renklerin hakkını vermiştir.


Görsel Kaynağı

Kırkambar romanı, ilk doğuşunu batıda, İspanya'da Cerventes'in Donkişot eseriyle gerçekleşmiştir. Şövalye ve pastoral romanın hası burada... Nesilden nesile çok yönlü gelişmelere vesile olmuştur Donkişot eseri. Cemil Meriç'in ifadesiyle Donkişot; ''nesilleri güldüren, kitapların en hazini, en yürek parçalayıcısı.''

Edebiyat ve romanın çehresini daha yakından görmek için Cemil Meriç'in Kırkambar'ında uzun bir yolculuk yapmak gerekir. Ciddi bir birikimle karşı karşıyayız Kırkambar'da. Bu Ülke, genç neslin sindire sindire okuması ve üzerine derince düşünmesi gereken bir başucu kitabıdır.

''Bu ülke senin, bu ülke benim, bu ülke hepimizin''
 

 


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/10/bu-ulke-hepimizin-cemil-meric-kirkambar/

Sort:  

Cemil Meriç gibi bir üstadı hatırladık sayenizde, teşekkürler...
İnanılmaz birikimi, kendine has uslubu, hepsinden öte omurgalı yazılarıyla çok değerli bir yazar olarak, her görüşüne katılmak zorunda bırakmadan okutur kendini...

Mekanı cennet olsun...

Ben teşekkür ederim, bıkmadan okuduğunuz için..

Okumaktan bıkılır mı? Masanın üstüne sandalye koyar, ışığa yakın olmak için, gözlerimizi kaybetmek pahasına okuruz :)

Helal sana :), senin kadar azimli olmak isterdim 😂

Üstadlar kadar azimli olabilmek isterdim ben :D
Memleketin o değeri bir türlü bilinmez üstadları kadar...

İlerde sende bilinmez olursun ama :) yinede azim göstermelisin 😂

Ben zaten bilinmezim :) Atam Korkut misali söylerim sadece ...

Bu kadar edebiyat yeter :)


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

hepinize tek tek teşekkür ederim...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.