Şiir Gibi Düz Yazı Yazan Namık Kemal

in #tr3 years ago


Görsel kaynağı


Namık Kemal, modern anlamda ilk gazetecimizdir. Eğer iyi bir okur iseniz Onun yazmış olduğu diğer eserlerinde de gazetecilik kimliğinin hakim olduğunu görebirsinz. O dönem gündem de olan onlarca gazete de (Muhbir, Vakit, Tasvir-i Efkar, Hürriyet, vs. ) yazılar yazmıştır.

Namık Kemal yazarlığa gazetecilikle başlamış ve edebi, siyasi makaleler yazmıştır. Onun düz yazıları da, en az şiirleri kadar önemlidir. Düz yazıları ilk yazdığı zamanlarda ''secili, sanatlı'' dır. Bir müddet sonra ise milli bir Türkçe ile makaleler kaleme almaya başlamış başlamıştır.

Namık Kemal'in siyasi makaleleri ve mektupları da bir çok usta düşünür gibi büyük bir öneme sahiptir ve okurken insana şiir akıcı gelir. Namık Kemal'in oğlu Ali Ekrem onun mektupları hakkında ''Mektuplarında da yazarın şahsı, imzası olmasa da anlaşılır''diyerek önemli bir tespitte bulunmuştur. Siyasi makalelerini daha çok Hadika, Tasviri Efkar, İbret ve Hürriyet gazetelerde yayınlanmıştır. Oğlu Ali Ekrem'den nakille Süleyman Nazif onun siyasi makaleleri hakkında:

''Zamanında Namık Kemal'in nasıl bir sultan-ı edep olduğunu o zamanla idrak etmemiş olanlar asla takdir edemezler. Bir sultan ki rikabı ümeme tasalluttan müstağni ve müneffir, yalnız vicdan-ı ümmete hükmeder. Bir sultan ki önümde bir millet havh ile değil, heyecan-ı aşk ile titrer'' demektedir.
Namık Kemal, yenilikçi ve üretken yazardır. O, eski edebiyatın yerine yeni edebiyatın alınabilmesi için çokta eleştiride bulunmuş ve mücadele etmiştir. Bu nedenle de o, hem kendi döneminin edebiyatını değerlendiren eserler kaleme almış, hem de o dönemde yayınlanan eserlerde hakkında eleştirili ve incelemede bulunmuştur.
Sağlıcakla kalın @propofol
 


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/04/siir-gibi-duz-yazi-yazan-namik-kemal/