Namık Kemal Ve Kaleme Aldığı Vatani Şiirler

in #tr3 years ago (edited)


Görsel Kaynağı

Merhaba değerli Steemit TR Kullanıcıları daha önce Namık Kemal hakkında şiir gibi düz yazı yazmak, başlığıyla yazdığım bir makale ile sizi edebiyata aşina hale getirmeyre çalışmıştım. Şimdi ise Namık Kemal’in ”Vatan Şairi” olarak anılmasının sebebini sizlere anlatmaya çalışacağım umarım beğenirsiniz.

Namık Kemal 13- 14 yaşlarında şiirler yazmaya başlamıştır. En çok şiirleri 1850 yılların ortalarında yazmıştır. Namık Kemal’in şiirleri her yıl, bir önceki yıla göre gelişme ve ilerleme halindedir. Namık Kemal’in şiirleri ile birlikte millet istikbal hürriyet vatan gibi bir çok kavram da Türkçemize ve konuşma dilimize girmiştir. Namık Kemal’in şiirlerinde genellikle kendisine “Namık” mahlasını veren Eşref Paşa ile Leskofçalı Galip Bey etkili olmuştur.

Namık Kemal’in hayatında en sevdiği üç şeyden biri diyebileceğimiz şiir okumak ve şiire olan ilgisi zamanla artmış, ilerlemiş ve gelişmiştir. Vecdi Akyüz, Namık Kemal’in şiirleri ile ilgili güzel sözleriyle ve esrarengiz tespitlerde bulunmuştur. Değerli TR steemit kullanıcıları gelin bu esrarengiz bitlere kulak verelim;

”Namık Kemal’in, Tanzimat devri edebiyatının en çok dikkate değer şahsiyetlerindendir. Kendi kendisini yetiştirmiş bulunmasına ve bazen çok sathileşmesine rağmen, genel kültürünün genişliği ve kuvveti inkar edilemeyecek bir durum gösterir. Onun da Ziya Paşa gibi, ilk edebi kültürü tamamıyla doğuya bağlıdır. Bu sebeple, şiirlerinin ekserisi, eski tarz şiirlerin her bakımından tesiri altındadır. Bu tesir, Şinasi ile tanışıp Tasvir-i Efkar da çalışmaya başladıktan sonra yavaş yavaş yerini batıya terk eder.


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/25/namik-kemal-ve-kaleme-aldigi-vatani-siirler/
Sort:  

Congratulations @propofol! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @propofol! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @propofol! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!