Safahat’ın Üçüncü Kitabı, Hakkın Sesleri (Mehmet Akif Ersoy)

in #tr3 years ago


Mehmet Akif’in yazdığı Safahat’ın üçüncü kitabı olan hakkın Sesleri; 1913 yılında yayınlanan edebiyat tarihimizin önemli eserlerdendır.

Hakkın Sesleri; Balkan Savaşı’nın cektirdiği acıları yansıtır. yaklaşık altıyüz mısradan oluşur. Âkif’in Süleymaniye kürsüsünde konuşurken haber verdiği kötü akıbet kapımızı çalmaya başlamıştır. Balkan Harbi büyük bir sesle patlak vermiş; kavmiyet ve parti kavgaları sebebiyle birbirine yardım etmeyen ordu grupları, hızlı ve esrarengiz bir şekilde bozularak kaçmış; birkaç sene öncesine kadar idare etmekte olduğumuz küçük Balkan Devletleri’ne yenilmiştir.

93 harbinden sonra ikinci defa Rumeli halkı, Müslüman nüfusu azaltmak için kadın çoçuk ayırt etmeden canımız insanlarımızı katletmekteydi. İstanbul yine göçmenlerle dolmuştur. Trakya’da bulunan halkımız, düşman gülleri altında aç ve susuz yaşamış, Selimiye Camii toplar ile dövülmüş ve Bulgarlar şehre girmiştir.

Akif bu kitabı teşkil eden son şiirinde öz druptan çıldırmış gibidir:

“Yine hicran ile çığlığım üstümde bugün, ağzımdan kurusun yok musun ey adl-i İlahi”

Irkçılığa karşı meşhur şiirini, Arnavut ayrılıkçılarına karşı yazar:

“Hani ey kavm-i esaret-zede muhtariyyet?”

Fakat bütün felaketlerin, cehaletten, kötülüklere engel olmayı bırakmadan ve tembellikten ileri geldiğini görerek ılımlı, soğukkanlı yaklaşır.

Hakkın Sesleri’ndeki şiirlerden önce genıellikle bir ayet veya hadis yer ıalır. Şiirleri adeta o hadis ve ayetleri tefsiri gibidir.

  • Yukarıda yazmış olduğum makale Görseldeki kitaplarda okuduğum ve internet üzerinden yaptığım araştırmaların sonucuyla elde ettiğim bilgilerdir.
  • Sağlıcakla kalın @propofol


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/14/safahatin-ucuncu-kitabi-hakkin-sesleri-mehmet-akif-ersoy/
Sort:  


#tr başta olmak kaydıyla #edebiyat etiketini kullandığınız bu güzel paylaşımız için @edebiyat'tan upvote desteği aldınız.


#tr etiketinin daha hızlı gelişimi için giriştiğimiz bu projeye destek verip #tr ve #edebiyat etiketlerini bir arada kullandığınız için teşekkür ederim. Etikete yazılan edebi metin değeri taşıyan paylaşımlarınız ikinci hesabım olan @sahinadm tarafından oylanmakla beraber @tryardim trafından da oylanmaktadır. Ayrıca @edebiyat değerlendirmesiyle @trliste ve yabancı bir ekip olan Curation Collective tarafından da oylanma ihtimaliniz yükselir.


Steemit Edebiyat Hareketimize katılarak edebi paylaşımlarımızı ve etkinliklerimizi yakından izleyebilir ve katılabilirsiniz.


Dilerseniz @edebiyat'ın kürasyon izine katılarak oylarımıza ortak olabilirsiniz.


Sizleri daha güçlü oylayabilmemiz için bu yorumu oylamak isteyebilirsiniz.

Sevgilerimle.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Bütün Ekibe Teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.