Sezai Karakoç'un Diriliş Sevdası

in #tr3 years ago


Görsel kaynağı


Sezai Karakoç çok usta bir şair ve sanatçıdır. Hala dik duruşuyla aramızda yaşayan, seksen beş yıllık bu koca çınarın dilinden düşürmediği özelliği, ismiyle de sürekli anılan ''DİRİLİŞ'' sevdasıdır. Sezai Karakoç, yazmış olduğu 55 kitap ve sayılamayacak kadar çok olan kitap haline gelmemiş makaleleriyle hemen hemen bütün ilhamını bu kelimeden almış diyebiliriz. Kırk yıldır hala bu kelimeyi yaşamaya, yazmaya ve anlatmaya çalışmaktadır. Bir konferansında çocukluğundan bu yana zihninin ''diriliş'' kelimesiyle meşgul olduğunu söylemiştir. Onu, bu yönüyle doğru okumak ve geleceğe çıkış yolu bulmak için, diriliş kavramını dikkatlice ve tüm yönleriyle anlamaya çalışmakta fayda vardır.

Sezai Karakoç, önce dirilişi ahiret ile bağdaştırmış ve ilk ilham kaynağı olarak ölümden sonra diriliş kelimesini almıştır. Her inanan bireyinde ilk farkına varış noktasının da bu kelime olması gerektiğini bir çok kez vurgulamıştır. Ulu çınar , dirilişi hem tarihsel hem toplumsal hem de metafizik yönüyle açıklamaya çalışmıştır yıllar boyunca. Karakoç, dilinden düşürmediği dirilişin çeyrek asırlık teorik altyapısını dergi, gazete ve konferanslarda 1990 sonrası 7 yıl boyunca aksiyonlaştırarak Türkiye başta olmak üzere dünya da yaşayan tüm Müslümanlara bir mesaj vermek istemiş ve başarmış gibi de görünüyor . Karakoç, İnsanlığın yeni bir dönemin başında olduğunu hem teorik hem de pratik olarak haykırmak istemiş ve haykırmış ve 85 yaşında hala haykırmaktadır.

Ne güzel söylemiş şair: ''Büyük uyanış ve diriliş surunu üflüyorum Bu kulakları patlatacak sesi işitemeyeceklere ne yazık Son anda da olsa uyanıp dirilecek olanlara muştular olsun''
Yazmış olduğum makalede Sezai Karakoç'un siyasi düşüncelerine ve icraatlarına değinmek istemedim, sadece edebi yönü ile ilgileniyorum. Sağlıcakla kalın @propofol

 


Posted from my blog with SteemPress : http://35.192.216.70/2018/07/03/sezai-karakocun-dirilis-sevdasi/

Sort:  

I am not understanding your language if I understand I will comment thanks


Merhaba, yazınız @kusadasi ve @try-market tarafından yürütülmekte olan Kürator Projesi kapsamında seçilmiştir ve oylanarak desteklenecektir.
Yazılarınızda #cointurk etiketini kullanarak projemize dahil olmaya devam edebilirsiniz. Diğer projelerimiz hakkında bilgi alabilmek için @kusadasi'nı takip edebilir ve CoinTurk Discord Kanalı'na katılabilirsiniz.

kaleminize sağlık @propofol , eğilip bükülmeyen karakterli insanları fikriyatı hangi yönde olursa olsun hep takdir etmişimdir. Karakoç, delikanlı adam vesselam...

Çok saolun hocam, Bu tarz muharrirler hep dikkatimi çekmiştir, Araştırıyorum ve yazmaya devam edeceğim.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.