Ters Lale (Ağlayan Gelin) [Cointurk Fotoğraf Projesi]

in #tr3 years ago (edited)

Hüznün Sembolü

Ters Lale halk arasında Ağlayan Gelin, Latince olarak Fritillaria imperialis olarak da bilinir. Ağlayan Gelin ve Nazlı çiçek olarak bir çok din de farklı rivayetleri vardır. Bu isimler ile  bir çok din ve kültür için hüznün sembolü olarak ta bilinir. Her yaprağının altında bir göz yaşı damlası büyüklüğünde şeffaf sıvı bulunur, eğer çiçeği sarsarsanız o gözyaşı damlalarını döker ve kurumaya yüz tutar. Çocukluğumdan beri evimizin balkonunda ve köyümüzde mevcut olan bu lale doğal olarak yetiştiği yörelerde güzel kokusu ve muhteşem görüntüsüyle kendisine hayran bırakıyor.

Türkiye'de Ters Lale

Hakkari ve Van başta olmak üzere 700 ila 1000 metre olan rakımlarda da doğal olarak yetiştirilmekte Hollanda, İsviçre ve Almanya ve bir çok ülkeye ihraç edilmektedir. Bu Lale yılda sadece 25 gün kadar çiçek açmakta ve fotoğraftaki gibi görünmektedir. Sarı, kırmızı ve turuncu renkleri mevcut olup yılın 11 ayını yer altında soğan olarak geçirmektedir. Bu lalenin soğanları halk tarafından bilinçsiz olarak sökülmesi neticesinde, dağlarda doğal olarak yetişen sayısı düşmüştür. Devlet son yıllarda çıkarmış olduğu endemik bitkilerle ilgili yönetmelik gereği bu tarz çiçeklerin azalmasını önlemek için sökülmesine yasak getirmiş ve vatandaşlar bilgilendirilmiştir. Selimiye Camisinde motifleri bulunmaktadır.

  • Ters Lake halk arasında ''Ağlayan Gelin'', hakkında 5 ay önce kısa bir makale yazmıştım.(link) ve bu fotoğrafı kullanmıştım, Cointurk fotoğraf projesini duyunca aklıma direk bu çiçek geldi ve daha kapsamlı olarak makalemi devam ettirmek istedim.
  • Bu fotoğrafı Sony Xperia Z3 ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde şahsım tarafımdan çekilmiştir.
Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.