You are viewing a single comment's thread from:

RE: STEEMIT'deki POST'a, ilk 6 dakikada veya 30 dak sonra VOTE vermek

in #tr4 years ago

çok güzel bilgilendirici bir yazı olmuş elinize sağlık ...

Sort:  

Teşekkürler.. Doğruyu bulursak hep birlikte kazancımızı artırabiliriz..

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.07
JST 0.047
BTC 38775.50
ETH 2854.39
USDT 1.00
SBD 4.33