You are viewing a single comment's thread from:

RE: Blocktrades'tan Steem Power Kiralama İşlemi Nasıl Yapılır?

in #tr4 years ago (edited)

Bilginlendirme için teşekkürler @sorucevap. Bir sorum olacaktı.

Siteden baktığımda 0.01 btc ile 30 günlük peryiodun 90 günlük periyoda göre daha fazla SP kiralandığını görüyorum. Acaba ben mi yanlış anlıyorum?

Bir de bu SP'ler 30 / 90 günün sonunda mı tamamlanmış olacak?

Sort:  

30 günlükte daha fazla ödüyoruz normalde. 30*3 olarak aynı fiyattan hesaplarsanız 30 günlükte daha fazla ödediğinizi göreceksiniz. Evet. satın aldığınız süre dolunca delegasyon geri alınıyor.