You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yarışmanın Sonucu ve Köpekler

in #tr3 years ago

Emeklerine sağlık hocam. Yine müthiş bir postla gecemi şenlendirdin. Sabahtan beri bir yazı bekliyorum okuyacak. Çok teşekkür ederim. :)

@obulunmaz, benim, hatta @tahirozgen'in de yazısından daha anlaşılmaz bir yazı ile birinci olduğun için seni tebrik ediyorum. :)

Sort:  

Ben teşekkür ederim ilgin ve güzel yorumun için. Yeni yılın kutlu olsun 🎊

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42462.87
ETH 3151.87
USDT 1.00
SBD 4.66