You are viewing a single comment's thread from:

RE: 1. Sınıfta Okuma Zorluğu (YARDIM)

in #tr4 years ago

Harfleri 3 boyutlu hale getirebilirsiniz. Bir anlamı olur çocukta. A harfinde armutu, e harfinde elmayı tutabilir en basitinden elinde.

Sort:  

deniyecem teşekkürler